Stadgar

Stadgarna styr vad som gäller i en bostadsrättsförening. Stadgarna upprättas samtidigt som föreningen bildadas.

Var efter åren går kan stadgarna revideras, men det är bara föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna.

Det kanske viktigaste i en bostadsrättsförenings stadgar är att de innehåller en definition av vad som föreningen respektive bostadsrättsinnehavare svarar för att reparera.


Stadgar 2015
– Uthyrning

admin